Namn: Lösen:

Loda


Eng. Sound

Mäta vattendjup i hav, vattendrag och sjöar.
Ursprungligen genom att släppa ner ett lod fäst i lina till botten och på linan avläsa aktuellt djup när lodet når botten, men sker nu oftast med ultraljud genom ekolodning.
Metoden med tyngd och lina var före ekolodet den huvudsakliga djupmätningsmetoden, och det finns fortfarande områden i svenska sjökort vars djupmätningar är baserade på äldre tiders sjömätning med lodlina.

Lodning kan även används som hjälp vid navigering, då uppmätta bottendjup kan jämföras med djupuppgifter i sjökort och verifiera eller avfärda position. En metod som kan vara ett bra komplement då man inte kan se några visuella referenser och inte har tillgång till GPS.

Jämför även pejla.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lodning

Relaterade ord: Batymetri Bottenkartering Djup Ekolod Hydrografi Lodlina Multibeam-ekolod Pegel Pejla Ramning Sjökort Sjömätning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER