Namn: Lösen:

Lungsqueeze


Den ihoptryckning som sker av lungen vid fridykning (dykning med andhållning), dvs reduktion av lungvolymen beroende på tryckökning.

Normalt inget allvarligt, men om reduktionen blir mindre än lungans minsta normala volym (recidualvolymen), så sväller lungkapillärerna och lungorna fylls sakta av vätska. Eftersom vätskefyllningen sker långsamt, så blir effekterna inte allvarliga om det endast sker under kort tid. Skulle det ske under en längre tid, så samlas vätska i alveolerna och stör gasutbytet. Symptomen på detta är snabb andning och kan vara livshotande.

Relaterade ord: Barotrauma Dräktsqueeze Dykmedicin Fridykning Squeeze Tandsqueeze Öronsqueeze
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER