Namn: Lösen:

Mag-tarmbesvär


Ett problem som uppkommer när dykaren har gas i tarmkanal eller magsäck under dekompression, varvid gasen expanderar och orsaka övertänjning. Orsaker till problemet kan vara nedsvald luft (exempelvis vid tryckutjämning) under dykning eller att dykare har ätit gasbildande mat före dyket.
Övertänjningen kan orsaka sådan smärta, att det kan uppfattas som akutsituation.
För att motverka mag-tarmbesvär bör man undvika att själva luft under dyket, och om så sker försöka rapa upp gasen före uppstigning. Tester har visat att en dykare som sväljer för att tryckutjämna, kan svälja 5 liter luft under ett dyk. För att minska gasbildning till följd av mat, så bör man äta i lugn takt.
Problemet med mag-tarmbesvär minskar för dykare som står upprätt, som exmpelvis tungdykare.

Relaterade ord: Barotrauma Dykmedicin Dysbarism
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER