Namn: Lösen:

Mammutsug


Alt: Eng. Air-lift

Mammutsug (eller mammutpump) är ett sätt att flytta vätskor med hjälp av tryckluft. Med hjälp av venturieffekten åstadkoms en effekt som liknar en dammsugare, och föremål och vätska kan sugas in i ledningen utan att utsättas för mekanisk åverkan (annan än att stöta emot insidan av ledningen).

Venturieffekten innebär att med samma flöde, så ökar trycket, och omvänt så ökar flödet med ökat tryck.
För en mammutsug så innebär det att om man tillför gas in i en ledning med vätska, så uppstår en tryckutjämning i ledningen, så att vätska och gas kommer tryckas bort från den plats där det injiceras gas (och sker en lokal tryckökning). Då man håller sugens insugningsrör (ledningen) vinklat med ena änden uppåt, så kommer gasen att sträva mot ytan, dvs uppåt, och trycka med sig vatten. Eftersom gasen expanderar i ledningen på vägen mot ytan, så kommer trycket att hela tiden öka, och därmed även rörelsen för att tryckutjämna. Detta kommer skapa ett sug uppåt i ledningen, som ökar desto mer gas man injicerar i röret och även ökar desto djupare man placerar injiceringen av gasen.
Viktigt att beakta är dock att man för ökat djup behöver ökat tryck för att kunna trycka ner luft till injiceringspunkten. Är trycket för lågt, kommer vatten att gå in i luftledningen, istället för att luft går in i vattenledningen.

Mammutsugen har en nära släkting i ejektorsug, som istället för att injiceras gas, sprutar in vatten med högt tryck för att uppnå samma effekt.
Båda används inom marinarkeologin, marinbiologin, anläggnings arbeten och miljöarbetet. Exempelvis för att vid skattletning lyft upp föremål till ytan för att där filtrera bort föremål från vätskan med ett galler, för att få bort bortgrävda sediment vid finkänsliga arkeologiska utgrävning eller muddringsarbeten, flytta bottensediment vid utfyllningsarbeten, för att flytta vattenmassor med alger eller fiskyngel, eller för att suga upp förorenade sediment för deponering.
"Slamsug" är ett samlingsnamn för både ejektorsug och mammutsug.

Externa länkar:
Läs mer om venturieffekten:
http://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
Läs mer om muddringsarbeten (för mammutsug, se ”B7.8 Mammutpump”, för ejektorsug, se ”B7.6 eriferiinjektormunstycke”):
http://loostrom.com/kosov/bilagor/b07mudderverk.htm
Se exempel på en hemmabyggd mammutsug:
http://www.guldstrom.se/se/wash/maniker10.html

Relaterade ord: Ejektorsug Marinarkeologi Slamsug Venturi
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER