Namn: Lösen:

Marinarkeologi


Sv. Maritim arkeologi, Hydroarkeologi, Undervattensarkeologi, Nautisk arkeologi, Skeppsarkeologi
Eng. Maritime archaeology. Ty. Unterwasserarchäologie. Fr. Archéologie sous-marine

Marinarkeologi (alias ”maritim arkeologi”) är vetenskapen om studerier av människan och samhället utifrån från lämningar belägna under vatten eller vid vatten, eller där det tidigare fanns vatten – dvs i en våt miljö eller det som tidigare var en våt miljö (ex pga landhöjning). Namnet antyder felaktigt att det endast skulle röra sig om arkeologi i marin miljö (dvs havet), vilket är felaktigt då det även omfattar insjöar, älvar, etc – marinarkeologi är inte alltid undervattensarkeologi, men förknippas oftast med det.

Marinarkeologin har växt fram ur landarkeologin, men är av en mycket senare uppkomst och skiljer sig främst i att man tvingas använda andra arbetsmetoder (exempelvis dykning och en helt annan konserveringsproblematik), samt att man kan göra fynd av helt annan karaktär (exempelvis förre järnföremål pga rost, men bättre bevarade organiska material, fynden är relativt få, men kan vara desto bättre välbevarade).

Närliggande arkeologitermer:
Det finns flera arkeologiska termer som är snarlika, men aningen annorlunda definierade än marinarkeologi:
- Undervattensarkeologi: undersökning under vatten.
- Nautisk arkeologi: undersökning av lämningar relaterat till sjöfart och navigation.
- Skeppsarkeologi: undersökning av farkoster.
- Hydroarkeologi: undersökning kopplat till vatten.
- Flodarkeologi: undersökning av flodfart.

Datering:
Det finns olika sätt att datera arkeologiska föremål:
- Dendrokronologi: datering baserat på årsringar i trä som föremålet är gjort av.
- Kol-14 datering: datering genom att mäta förekomsten av den radioaktiva kol-14-atomer.
- Stratigrafi: datering baserat på var i ett sedimentlager ett föremål finns.
- Termoluminiscens: datering genom att mäta det ljus som frigörs när en kristall (ex keramik) hettas upp.
- Typologi: datering baserat på föremålens utseende, material och karaktär.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marinarkeologi
http://www.abc.se/~pa/mark
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologi_och_fornlamningar/marinarkeologi.html
http://www.raa.se/cms/extern/fornsok/start.html
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://www.marinarkeologi.info

Relaterade ord: Alopex gradskiva Ankringsplats Antikvarisk bedömning Arkivforskning Artefakt Barlastshög Bartmankrus Bruttoregisterton Båt Båtgrav Båtlänning Crannog Dendrokronologi Droppkamera Ejektorsug Farkost Fartyg Fartygslämning Flodarkeologi Fornsök Frigolitmeter Griftefrid Hydroarkeologi Katsa Kol-14 datering Kritpipa Kulturlager Läst Mammutsug Marin Marinetnologi MARIS MAS Mätram Nautisk arkeologi Nettoregisterton Nyläst Pålspärr Registerton Ritplast RPM Nautical Foundation Sjöfynd SjöMIS Skepp Skeppsarkeologi Skeppsläst Skrivskiva Slamsug Spant SPLASHCOS Stenkista Stratigrafi Svartek Svår läst Termoluminiscens Typologi Undervattensarkeologi Vrak Vrakletning Vraksökning Wetnotes Återdeponering
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER