Namn: Lösen:

MARIS


Maritime Archaeological Research Institute at Södertörn university

Forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola syftar till att bedriva och utveckla marinarkeologisk forskning, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet. MARIS strävar efter att vara samlingspunkt för såväl den nationella som den internationella marinarkeologiska Östersjöforskningen och skapa förutsättningar för kunskapsutbyte mellan olika marinarkeologiska aktörer genom bland annat nätverk, seminarier, workshops och konferenser.

MARIS vill bidra till det marinarkeologiska fältets utveckling genom att föra en aktiv teoretisk diskussion i anslutning till inriktningen samt ta initiativ till och stimulera ny marinarkeologisk forskning. En viktig del av detta är bland annat att vara engagerad i mångvetenskapliga samarbeten med andra discipliner, centrumbildningar, näringsliv etc. gällande maritim forskning.

MARIS har bland annat varit inblandad i olika vrakprojekt som Lejonvraket, Mars, Svärdet, med mera, samt även varit med och arrangerat tillställningen Vrakfoto tillsammans med andra aktörer.

Läs mer:
http://www.sh.se/maris
http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300800054928

Relaterade ord: Marinarkeologi VrakMARIS

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER