Namn: Lösen:

Markvatten


Alt. Markvätska

Det vatten som finns i marken i den omättade zonen ovanför grundvattnet i den mättade zonen (även kallad grundvattenzonen). Den omättade zonen innehåller även luft, varför den kallas omättad, men i den mättade zonen så har vattnet fyllt ut alla hålrum. Vatten i den omättade zonen filtreras antingen ner till grundvattnet, eller försvinner upp till ytan genom att växter suger upp vattnet eller det avdunstar från markytan.

Relaterade ord: Brunnsvatten Dagvatten Dricksvatten Dränvatten Färskvatten Grundvatten Havsvatten Hårt vatten Kommunalt vatten Kranvatten Källvatten Mineralvatten Mjukt vatten Regnvatten Råvatten Sjövatten Smältvatten Sötvatten Vatten Ytvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER