Namn: Lösen:

Mask


Dykutrustning

Sv. Cyklop, Dykmask. Eng. Mask

Anordning av en transparent skiva av glas eller plast, vilken är fäst i en gummi eller plast anordning, och utrustad med en nackrem för att hålla på plats framför dykarens ansikte. Syftet med anordningen är att främst skapa ett luftrum framför ögonen, och därmed möjliggöra att ögat ser klart. Den har dock även syftet att hålla vatten borta från näsan.
En mask kan ha ett eller två glas- eller plastlinser. Om en mask bara har ett glas kan det även kallas för cyklop.
Masker med dubbla glas kan förses med slipade glas för att korrigera synfel.
Det finns även masker som täcker hela ansiktet, inklusive munnen, så att man andas genom masken istället för ett bitmunstycke, så kallade helmask.


Marinbiologi:

Eng. Worm

I den marina miljön finns det flera olika maskar, en del frisimmande, en del som parasiterar på andra arter, en del som gräver i bottensediment och den del som lever fastsittande i egenbygda rör.
Exempel på marina maskar återfinns inom grupperna:
- Fåborstmaskar (ingår i gördelmaskarna som ingår i ringmaskarna)
- Gördelmaskar (ingår i ringmaskarna)
- Havsborstmaskar (ingår i ringmaskarna)
- Iglar (ingår i gördelmaskarna som ingår i ringmaskarna)
- Plattmaskar (utgör en egen stam)
- Ringmaskar (utgör en egen stam)
- Skedmaskar (utgör en egen stam)
- Slemmaskar (utgör en egen stam)
- Snabelsäckmaskar (utgör en egen stam)
- Stjärnmaskar (utgör en egen stam)
- Virvelmaskar (ingår i plattmaskarna)
Flera av grupperna är egna stammar, andra tillhör samma stam. Variationen bland maskarna är stor och en del har väl utvecklade organ, medan andra är betydligt mer primitiva i sin utveckling. Inom vissa grupper finns både landlevande och vattenlevande arter, andra grupper är enbart marina.

Relaterade ord: ABC-paket Cyklop Dykmask Dykutrustning Frameless Fåborstmaskar Gördelmaskar Havsborstmaskar Helmask Iglar Imskyddsmedel Kopparhjälm Marinbiologi Nackband Plattmaskar Ringmaskar Skedmaskar Slemmaskar Snabelsäckmaskar Snorkel Stjärnmaskar Virvelmaskar
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER