Namn: Lösen:

Mätbrev


Eng. International Tonnage Certificate

Ett intyg som innehåller för fartyget relevanta mätuppgifter som fås fram genom en så kallad skeppsmätning. Uppgifter som sedan ligger till grund för olika regelverk om exempelvis avgifter för hamnbesök eller kanalpassage, försäkringar och bemanningskrav.

Mätbrevet skall innehålla uppgifter om:
- Bruttodräktighet
- Nettodräktighet
- Längd (fribordslängd)
- Bredd (mallbredd)
- Djup (mallat djup)
- Djupgående (största mallade djup)

Om ett fartyg byter nationalitet eller byggs om, så skall ny skeppsmätning utföras och ett nytt mätbrev utfärdas.

I Sverige regleras mätbrev i Förordning (1994:1162) om skeppsmätning.

Se skeppsmätning för mer information.

Externa länkar:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1162
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skeppsm%C3%A4tning

Relaterade ord: Fartyg Skeppsmätning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER