Namn: Lösen:

Mättnadsdykning


Eng. Saturation diving

Dykning där man stannar så länge på djupet att kroppen blir mättad och inte tar upp mer inerta gaser.

Mättnadsdykning används främst inom kommersiell dykning på stora djup, men även inom exempelvis forskning, för att spara tid genom att slippa ha personal på dekompression. Istället låter man personalen bo under tryck, oftast genom att man tar upp dem från djupet genom en portabel tryckkammare och sedan låter dem bo i en större tryckkammare på en båt eller motsvarande, för att endast dekomprimera dykarna efter slutfört arbete. Mättnadsdykning kan även genomföras genom att dykarna bor i ett habitat på botten eller som experiment i tryckkammare i labotatorium. Som regel genomförs mättnadsdykning vid stora tryck varför det oftast handlar om heliumdykning (även om det även genomförts med nitrox).

Dykmetoden är förknippat med höga kostnader och risker, men är ändå ekonomiskt och säkerhetsmässigt att föredrag istället för dekompression efter varje dyk. Pga av de höga kostnaderna så är det en dykmetod som främst används när det finns stora ekonomiska intressen (ex inom oljeindustin), men förekommer även inom forskning, dock inte inom nöjesdykningen.

Mättnadsdykning är resultat av en idé från kapten George Bond (US Navy), som började studera möjligheterna för mättnadsdykning 1957 och gjorde de första laboratorieexperimenten 1958, för att sedan genomföra de första praktiska försöken 1962.

Exempel på viktiga projekt inom mättnadsdyknings utveckling:
- 1962, Man-In-Sea I: Medelhavet, 1 dykare, 60 m i 24 timmar
- 1962, Xonshelf I: Medelhavet, 2 dykare, 10 m i 7 dagar
- 1963, Conshelf II: Röda Havet, 5 dykare, 11 m i 30 dagar + 2 dykare, 27 m i 7 dagar
- 1964, Man-In-Sea II: Bahamas, 2 dykare, 130 m i 49 timmar
- 1964, Sealab I: Bermuda, 4 dykare, 59m i 11 dagar
- 1965, Conshelf III: Medelhavet, 6 dykare, 100 m i 22 dagar
- 1965, Sealab II: California, 3 lag efter varandra med 10 dykare, 62 m i 15 dagar vardera
- 1969, Tektite I: Jungfruöarna, 4 dykare, 15 m i 60 dagar
- 1970, Makai Range: Hawaii, 6 dykare, 157 m i 5 dagar
- 1970, Tektite II: Jungfruöarna, 11 lag om vardera 5 dykare, 15 m i 12-30 dagar
- 1971-1972, Makai Range: Hawaii, 6 dykare, 60 m i 10 dagar
- 1988, Hydra 8: Cassis, 6 dykare, 534 m
- 1992, Hydra 10, Frankrike, 701 m

Åsikter och diskussioner
 • Mättnadsdyk
 • Mättnadsdykning!
 • Norskt försök med mättnadsdykning
 • Medicinska konsekvenser av dykning

  Externa länkar:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ttnadsdykning
  http://hem.passagen.se/sdkyngel/Artiklar/2005.%20Swedish.%20My%20Saturationdive,%205%20days%20and%205%20ATA..pdf

  Relaterade ord: Apparatdykning Blandgasdykning Brottdykning Båtdykning Cocktail-dykning DDC Dekodykning Dekompression Dekompressionsdykning Divers hand Drop-off-dykning Dykare Fridykare Grottdykning Gruvdykning Grönsaksdykning Habitat Helioxdykning Helium Hjälmdykning Hooka-dykning HRV Humandykning Höghöjdsdykning Isdykning Kammardykning Landdykning Luftdykning Lättdykning Mixdykning Monkey diving Muck-dykning Nitrox Nitroxdykning Off-shore-dykning Penetrationsdykning PTC RB-dykning Rebreather-dykning Rekreationsdykning Revdykning Skrotdykning Skräpdykning Slamdykning Slangdykning Snorkling Sportdykning Strömdykning Sumpdykning Teknisk dykning Torrdykning Trimixdykning Tryckfallssjuka Tungdykning UV-jakt Vrakdykning Våtdykning Väggdykning Welterdykning Yrkesdykare Yrkesdykning Yrkesdykning Ytdekompression
  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER