Namn: Lösen:

Meander


Lugnt flytande vattendrag i områden med lätteroderade stränder kan bilda regelbundna bågar, s.k. meandrar. Meanderlopp är mycket spektakulära former i älvlandskap. På grund av processerna i meanderlopp bildas typiska former, såsom erosionsbranter i vattendragets yttersvängar och älvvallar i innersvängarna.
Om erosionen skär igenom ett smalt näs och en meanderbåge snörs av bildas en korvsjö.

Se även: Korvsjö, Stranderosion, Strömfåra, Vattendrag


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER