Namn: Lösen:

Membrankompressor


Äv. Nitroxkompressor

Med membrankompressor menas en kompressor som har möjligheten att extrahera syrgas från luft och på så vis kunna höja halten syrgas i den gas som levereras ut. Med andra ord så kan man fylla Nitrox direkt via kompressorn utan att behöva partialtrycksfylla.

Åsikter och diskussioner
  • Membrankompressor

    Relaterade ord: Booster Gasbank Gasblandning Gasfyllning Kompressor Mixa Nitrox Tryckförstärkare
    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER