Namn: Lösen:

Metabolism


Eng. Metabolism

Kemiskt:
Ett annat ord för ämnesomsättning och är ett sammanfattande begrepp för en rad kemiska processer där näringsämnen och läkemedel tas upp och bryts ner i kroppen, omsätts till energi och restprodukterna sedan avlägsnas ur kroppen. Metabolismen är helt avgörande för livet och cellernas tillväxt. Ofta sker processerna i flera steg där ämnen ombildas via olika molekyler för att kunna hanteras i nästa steg. Den livsuppehållande andningen av syre är exempel på metabolism som är mycket påtaglig för dykare. Inerta (icke reaktionsbenägna) ämnen kan tas upp av kroppen, men ingår inte i metabolismen och avges från kroppen i samma form som de togs upp (exempelvis kväve under dykning).
- Katabolism: sönderdelning av molekyler för att komma åt energi och få material för nya processer som exempelvis cellbyggnad.
- Anabolism: uppbyggnad av nya molekyler.

Övrigt:
Ordet används även siciologiskt för förändringar i den sociala strukturen, som exempelvis cirkulation från ett samhällsskikt till ett annat.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metabolism
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabolism
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/153/113.html#META-BOLISM

Relaterade ord: Andningsgas Blandgas Gasblandning Helium Inertgas Koldioxid Kolmonoxid Koloxid Kvävgas Neon Respiration Syrgas Vätgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER