Namn: Lösen:

Mikrobentos


Mikroskopiska (ej synliga för blotta ögat) bottenlevande organismer (bentos).

Relaterade ord: Bentisk Bentos Makrobentos Makrofytobentos Makrozoobentos Marinbiologi Mikrofauna Mikrofyt Mikrofytobentos Mikroplankton Mikrozoobentos
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER