Namn: Lösen:

Mikrozoobentos


Mikroskopiska (ej synliga för blotta ögat) bottenlevande djur (bentos).

Relaterade ord: Bentisk Bentos Makrobentos Makrofytobentos Makrozoobentos Marinbiologi Mikrobentos Mikrofauna Mikrofytobentos Mikroplankton
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER