Namn: Lösen:

Mjukt vatten


Mjukt vatten är vatten med låga halter av kalciumjoner och magnesiumjoner.
Mjukt vatten är inte skadligt för människor och djur och klart fördelaktigt för apparater i jämförelse med hårt vatten.

Hårdhet [°dH] och benämning
0–2 Mycket mjukt
2–5 Mjukt
5–10 Medelhårt
10–20 Hårt
>20 Mycket hårt

Hårdhet [°dH] och vattentyp
1–2,5 Regnvatten
3,2 Dricksvatten
4–8 Flodvatten
5–12 Insjövatten
12–36 Brunns- och källvatten
36–120 Brunnsvatten på kalklager

Externa länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenh%C3%A5rdhet

Relaterade ord: Brunnsvatten Dagvatten dH Dricksvatten Färskvatten Grundvatten Hårt vatten Kommunalt vatten Kranvatten Källvatten Limnologi Markvatten Modifierat vatten Råvatten Sjövatten Smältvatten Sötvatten Vatten Vattenhårdhet Vattentäkt
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER