Namn: Lösen:

Monstervåg


Sv. Jättevåg. Eng. Rouge wave, Freak wave, Monster wave, Killer wave, Extreme wave

Monstervågor är vågor som till skillnad från tsunami-vågor, är skapad av vind. Monstervågor har länge funnits beskrivna inom sjöfarten, men det var först mot slutet av 1900-talet som man lyckades dokumentera bevisa deras förekomst vetenskapligt. Exempelvis genom fasta vågmätare på oljeplattformar i Nordsjön och satellitövervakning av stora havsområden.
En monstervåg är en våg som som avsevärt överstiger våghöjden på övriga vågor, och definieras vetenskapligt som en våg som är minst dubbelt så hög som den signifikativa våghöjden (dvs medelvärdet på vågor som utgör det för stunden största tredjedelen). Det är alltså fullt möjligt att färdas bland vågor med en signifikativ våghöjd på 10 m, och plötsligt träffa på en våg som har en våghöjd på 30 m.
Monstervågor uppkommer pga ett ovanligt samspel mellan andra vågor, och är betygligt vanligare än man tidigare trott, dock är deras existens mycket kortvarig varför de är ganska ovanliga att påträffa.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Monsterv%C3%A5g
http://en.wikipedia.org/wiki/Rogue_wave_(oceanography)

Relaterade ord: Baksjö Bogvåg Bore Brottsjö Bränning Dyning Gäss Hajning Häckvåg Krabb sjö Medsjö Sjögång Sjöhävning Sjösprång Smul Stående våg Svall Tidvattenvåg Tsunami Våg Vågbrytare Vågdal Vågtopp
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER