Namn: Lösen:

Mosse


En mosse är våtmark och myr vars vatten kommer enbart från direkt nederbörd. Vattnet är mycket fattigt på näringsämnen eftersom det inte har passerat någon näringsberikande mineraljord. Det är dessutom mycket surt (lågt pH-värde). Mossens vegetation är artfattig och ofta risdominerad.

En högmosse har en central mossekupol som höjer sig över omgivningen.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mosse

Relaterade ord: Insjö Kärr Myr Pöl Sankmark Sjö Träsk Vatten Vattensjuk Våtmark
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER