Namn: Lösen:

Motströms (ventil)


Eng. Upstream

En motströmsventil är en ventil som öppnas mot den riktning som gasflödet vill strömma, dvs det högre trycket hjälper till att hålla den stängd.

Har man en motströmsventil på andrasteget så är det viktigt att man har en övertrycksventil på förstasteget, slangen eller annan utrustning kopplad på LP-utgångarna på förstasteget. Har man inte en övertrycksventil, så kommer trycket bara att öka om förstasteget skulle gå sönder och släppa ut all gas ur flaskan. En sådan tryckökning skulle då resultera i att ventilen först stänger och när trycket byggs upp så kommer den svagaste delen går sönder (ofta slangen), medan en övertrycksventil skulle göra att trycket kunde ta vägen någonstans.

Exempelvis Poseidon Jetstream har en motströmsventil i andrasteget, och hade ursprungligen en övertrycksventil i slangens infästning mot andrasteget, men har numera även monterat en övertrycksventil på förstasteget.

Har man ett obalanserat förstasteg och ett motströms andrasteg så kommer regulatorn att bli mer lättandad vid lägre tryck i flaskan.

Relaterade ord: Andrasteg Balanserad (ventil) Doseringsventil Förstasteg Medströms (ventil) Obalanserad (ventil) Reduceringsventil Regulator
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER