Namn: Lösen:

Multibeam-ekolod


Eng. Multibeam sonar, Multibeam echosounders, Swathe (UK) alt Swath(US).

En form av ekolod som skicker ut en linje av ekolodsstrålar som motsvara 3-5 gånger djupet, och som samlar in underlag för att bygga upp en tredimensionell modell av botten som sedan kan vridas och vändas i en dator för att granskas fårn olika håll.
För att få exakta värden så måste man i mätningen ta hänsyn till exempelvis språngskikt för att kompensera för de störningar som detta orsakar på mätvärdena.

Tekniken utvecklades på 1950-talet för militärt bruk, och används idag bland annat av Sjöfartsverket för sjömätning. Tekniken är idag så exakt att man kan göra 3D-bilder av vrak så att struktur på skrov och bygge kan utläsas.

Tekniken är i grunden samma som i en Side Scan Sonar (SSS), men en SSS ger som regel bara en tvådimensionell bild, men kan genom att den sitter på en sond som släpas djupare i vatten komma närmare botten och kan därmed också lättare upptäcka föremål som bara sticker upp en liten bit ovan botten.

Externa länkar:
http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____811.aspx
http://www.polarisen.se/forskare/vi-vet-mer-om-mars/194
http://en.wikipedia.org/wiki/Multibeam_echosounder
http://www.reson.com/sw1122.asp
http://www.ronsrovlinks.nl/modules/xoopstube/singlevideo.php?lid=514&page=reson_seabat_7125_multibeam_sonar_-_wreck_of_the_bl%C3%BCcher
http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/06fire/background/marianaarc/media/slideshow/slideshow.html#

Relaterade ord: Ekolod Hydrografi Loda Lodlina Magnetometer Propellerlod Side Scan Sonar Sjöfartsverket Sjömätning Sonar Sonarsökning VektorsonarMultibeam-ekolod
En multibeam-bild av ett vrak i Oslofjorden i Norge. De olika färgerna anger olika djupnivåer.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER