Namn: Lösen:

Natesjö


Om en "Kransalgssjö" (en grund, rätt näringsfattig (oligotrof) sjö i kalkrikt område med dominant inslag av kransalger som täcker botten), tillförs näringsämnen och göds, så konkurreras kransalgerna ut av andra växter, särskilt nate. Då övergår en kransalgssjö till att bli en natesjö.
Se även Kransalgssjö som jämförelse.

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Notblomstersjö Oligotrof Pöl Saivo Saltsjö Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Träsk Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER