Namn: Lösen:

NDT


Förkortning för (United States) Navy Dive Tables, dvs amerikanska flottans dyktabeller.
Ibland skrivs ”USN” för United States Navy (US Navy), med åsyftan till just tabellen.

Historia:
Tabellen var från början (1915) en ren Haldane-tabell som senare efter laboratorieförsök ändrades (1937). Bland annat på grund av för hög olycksstatistik och en önskan att kunna beräkna upprepad dykning, så gjordes tabellerna om till sin nuvarande form 1957. 1965 så kompletterade man med M-värde (Max-värde) som styrde att tryckskillnaden mellan gasen upptagen i kroppen och omgivningen inte fick vara för stor, vilket till skillnad från Haldanes fasta var olika för alla vävnader.
Vidare så använder NDT teoretiska vävnader med halveringstider på 5, 10, 20, 40, 80 och 120 minuter, vilket är fler långsamma än Haldane.
För särskilt långa dyk finns tabeller som har 160 och 240-minutes vävnader i beräkningarna.
1985 släppte US Navy modifierade tabeller där man tagit hänsyn till matematisk sannolikhet för tryckfallssjuka.

Idag:
Tabellen har fått stor spridning inom sportdykningen, och ligger bland annat till grund för tabeller som NOAA, NAUI (tidigare version från 1990), PADI, mfl. NDT har aldrig varit avsedd för sportdykning, varför många har försökt att anpassa de nya tabellerna baserade på NDT till sportdykningen, bland annat för att vara anpassade till en större användargrupp (där inte alla är unga vältränade män), minska risken för tryckfallssjuka (eftersom sportdykare ofta har längre till kvalificerad sjukvård än yrkesmilitärer), samt tillåta längre/djupare upprepade dyk genom att bli mer konservativa med första dyket.
Inom sportdykningen får NDT idag minskad användning till fördel för tabeller mer anpassade till sportdykning, samt som en effekt av att dykdatorn i allt större utsträckning ersätter tabellen för praktisk planering.

Relaterade ord: Algoritm Bassett Dyktabell Huggins RDP USN
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER