Namn: Lösen:

Nedisning


När ett fartyg blir täckt av is orsakat av underkylt regn, snö och vattenstänk i kombination med kall temperatur.

Nedisning är mycket farligt för fartyg, då det dels ökar vikten på fartyget med flera ton i rask takt och dessutom höjer fartygets tyngdpunkt, vilket ökar risken för att fartyget skall slå runt. Därutöver så medför det risk för att utrustning slutar fungera, att sikten försämras och att besättningen lättare faller över bord.

Nedisning åtgärdas vanligtvis genom att man manuellt får slå av isen från fartyget, ett tungt och farligt arbete.

Relaterade ord: Bankeffekt Bottenkänning Flott Förlisning Grundkänning Grundstötning Gå under Is Isskruvning Kantra Kapsejsa Lägervall Marvatten Ombordläggning Sjöfart Sjöförhör Sjöförklaring Sjönöd Sjöterm Skeppsbrott Slagsida Strandning Vrak
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER