Namn: Lösen:

Nedstigning


Eng. Descending

Dykning:
Den process där en dykare tar sig ned från ytan till målet för dykningen, vanligtvis botten eller ett vrak på botten. Kan även avse en mindre förflyttning nedåt i djupled under dyket, exempelvis mellan olika nivåer på ett vrak eller botten.
Nedstigning medför tryckökning, kompression, så viktigt att beakta vid nedstigning är tryckutjämningen i öronen, samt att man bromsar nedstigninghastigheten (genom avvägning) i tid för att inte slå i botten. Vid nedstigning till stora djup med snabb tryckökning, så kan partialtrycket i kroppen temporärt bli för lågt, genom att kroppen inte hinner pumpa ut blod med högre partialtryck på syre för att matcha den omgivande tryckökningen.

Övrigt:
Att stiga ner på något, exempelvis ner på marken från ett högt podium.
Används på motsvarande sätt som för dykare om farkoster som rör sig i ett media, exempelvis en ubåt i vatten eller flygplan i luft.

Relaterade ord: Dykning Nedstigningslina Uppstigning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER