Namn: Lösen:

Neon


Kemiskt: Ne. Eng. Neon

En ädelgas som har används experimentellt som inert gas vid djupdykning.
Försök har visar att den inte ger upphov till narkotisk effekt (djupberusning) på djup ner till 350 m och att den har bättre värmeisoleringsförmåga och är därför inte är lika kall att andas som helium, men gasens pris har dock gjort att man inte använder gasen praktiskt.

Gasen har en mycket låg diffusionshastighet, vilket innebär att den för korta djupa dyk ger kort dekompressionstid, eftersom en liten mängd gas hunnits tas upp av kroppens vävnader, medan det för långa dyk då mycket gas tagits upp av kroppens vävnader tvärtom kräver mycket lång dekompressionstid.

I övrigt så används gasen till röda och oranga lysrör, därav namnet neonljus.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Neon
http://en.wikipedia.org/wiki/Neon

Relaterade ord: Andningsgas Argon Blandgas Dekompression Dräktgas Gas Gasblandning Helium Inertgas Kväve Kvävgas Luft Metabolism Mix Ne Neox O2 Oxygen Respiration Syre Syrgas Väte Vätgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER