Namn: Lösen:

Neox


Gasblandning av neongas (Ne) och syrgas (O2) i valfri mix.

Neon är en inert gas och har en låg narkotisk effekt, långt under gaser som kväve (N2), väte (H2) eller argon (Ar), dock aning högre än helium (He).

Idag används inte Neox för praktisk dykning.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas

Relaterade ord: Andningsgas Argox Blandgas Divox EAD Gas Gasblandning Heliair Heliox Helitrox Helox Hydreliox Hydrox Inertgas Kväve Kvävgas Luft Mix Ne Neon Nitrox O2 Oxygen Partialtryck Safe Air Syre Syrgas Trimix Triox
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER