Namn: Lösen:

Nettoregisterton


Sv. nrt (förkortning). Eng. Net register tonnage alt NRT (förkortning)

Ett mått som beskrivet ett fartygs lastkapacitet i volym och som användes mellan 1870-talet och fasades ut mellan 1982-1994 för att ersättas av nettodräktighet.
Måttet beskriver den totala interna lastvolymen i ett fartyg, dvs bara lastutrymmen (alltså INTE inkluderat maskinrum, personalutrymmen, mm). Måttet är alltid mindre än bruttoregisterton, som avser hela fartygets interna volym (och inte enbart lastkapacitet).

Enheten registerton (rt) motsvarar inte vikt utan volym, och innebär att 1 rt = 100 engelska kubikfot (2,83 m³).

Inom sjöfarten har måttet används för att jämföra storlek på olika fartyg och har bland annat legat till grund för olika avgifter som kanal- eller hamnavgift.

För dykare och marinarkeologer så kan uppgiften ge en uppfattning om storleken på ett vrak, framförallt om man vet vilken fartygstyp det handlar om, men uppgiften är mer svårtolkad än bruttoregisterton.

Se även bruttoregisterton som jämförelse och registerton för mer information.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Registerton
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonnage

Relaterade ord: Bruttoregisterton Deplacement Dödvikt Fartyg Fartygsregister Läst Marinarkeologi nrt Nyläst Registerton Skeppslista Skeppsläst Skeppsmätning Svår läst Vrak
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER