Namn: Lösen:

Nitrox


Nitrox är ett "samlingsord" för nitrogen (kväve) och oxygen (syre), eller kort och gott "Syreberikad luft".

Inom dykningen används nitrox som andningsgas, då med extra syreberikning, med syftet att förlänga bottentiden eller öka marginalerna mot tryckfallssjuka. Andra förekommande benämningar är "Enriched Air" och "Safe air".

Varför:
Den lägre kvävehalten i nitrox gör att man kan dyka längre utan att behöva göra dekompression, eller om man planerar dekompressionsdykning minska dekompressionstiden (dels genom att minska kväveupptaget under dyket, dels genom att snabba på utvädringen vid dekompression).
Man kan även använda nitrox för att öka marginalerna till gränserna, exempelvis om man vill dyka lika länge som "vanligt" men vill öka marginalerna (exempelvis om det är kallt i vattnet eller man har dålig fysik status) utan att korta tiderna.
Många upplever också att de är piggare efter nitroxdykning än de är efter motsvarande luftdykning.
Nitrox anses inte minska eller öka djupberusningen i nämnvärd grad jämfört med luft, även om teorierna bakom djupberusningen tyder på att den bör minska en aning.
Nitrox medger INTE ökat dykdjup, utan medför istället ökade restriktioner på dykdjup med hänsyn till syrgasförgiftning (för högt partialtryck på syrgasen), vilket är beroende på aktuell blandning (syrgashalt).

Utbildning:
Nitroxdykningen växer snabbt runt om i världen. En Nitroxkurs varar vanligtvis 2-3 dagar och erbjuds av i princip alla utbildningsorganisationer.

Utrustning:
För att fylla nitrox finns flera metoder, bl.a "partialtrycksfyllning", "kaskadfyllning" och "continous flow". Den vanligast förekommande metoden i Europa är partialtrycksfyllning där man först fyller flaskan med ren syrgas för att sedan komplettera med luft. Denna metod har en låg initialkostnad med ställer högre krav på utrustning och dykflaskan som måste vara syrgaskompatibel eftersom den utsätts för ren oxygen.

Följer man arbetarskyddsstyrelsens rekomendationer så ska all utrustning som utsätts för högre halter än 21% syrgasanpassas. Praxis i dykbranchen har dock blivit att om syrgashalten understiger 40% så måste inte regulatorn anpassas.

Analys:
En dykflaska som fyllts med annan gas än luft ska alltid analyseras och märkas. Detta för att minimera risken för hyperoxi.

Historik:
De första dyken med nitrox skedde 1879 av Henry Fleuss som var dykmästare vid företaget Siebe, Gorman & Co i England, det rönte dock ingen spridning.
1912 ledde den berömde dyktabellsskaparen J.S. Haldane dykningar med nitrox. Samma år så börajde kommersiella dykutrustningar för nitroxdykning att tas fram, men rönte ingen större framgång.
1944 användes nitrox under landstigningen i Normandie under Andra Världskriget, och utvecklades av JBS Haldane (son till den kände utvecklaren av de första dyktabellerna JS Haldane ) på ett uppdrag han fick av de brittiska myndigheterna 1943 som förberedelser inför invasionen. Senare var det den amerikanska myndigheten NOAA som under 1960-talet började använda nitrox för vetenskapligt bruk, vilket sedan spred sig även till sportdykningen där började bli vanligt under 1990-talet och allmänt accepterad runt millenieskiftet.

Åsikter och diskussioner:
 • Helmask och Nitrox
 • Vad gäller för Nitroxdykning i Sverige?
 • Vem får dyka med nitrox?
 • Nitrox - när är det bra?

  Externa länkar:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrox
  http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas
  http://www.mindspring.com/~divegeek/eanx.htm

  Relaterade ord: Analysator Andningsgas Argox Blandgas Divox Djupberusning EAD EAN EANx ELD END Gas Gasblandning Heliair Heliox Helitrox Helox Hydreliox Hydrox Hyperoxi Hypoxi Kväve Kvävenarkos Kvävgas Luft Mix N2 N2O2 Neox Nitroxdykning O2 ONM Oxygen Partialtryck PN2 PO2 pp ppN2 ppO2 SAC Safe Air Syre Syrgas Trimix Triox  Nitrox

  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER