Namn: Lösen:

Notblomstersjö


En näringsfattig (oligotrof) sjö med klart vatten och mager hårdbotten kan präglas av stor förekomst av notblomster. När notblomster bildar bestånd med blomsterställningar ovanför vattenytan kallas sjön för notblomstersjö.

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Pöl Saivo Saltsjö Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Träsk Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER