Namn: Lösen:

Oligotrof


Oligotrof betyder näringsfattig.

En oligotrof sjö har låga halter av näring i vattnet, vilket ger sämre förutsättningar för liv i sjön, dvs sparsamt med växgter och djur.
För dykare innebär det att vattnet blir klart.

Motsatsen är näringsrik (eutrof).

Relaterade ord: Eutrof Marinbiologi
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER