Namn: Lösen:

OTT


Oxygen Tolerance Test
(sv. ungefär "syrgas tolerans test")

Ett prov som genomförs inom US Navy för attackdykare (combat swimmers) i syfte att sålla bort personer med extra hög känslighet för höga partialtryck på syre (O2).

I testet för försökspersonerna andas ren syrgas under ett tryck av 2,82 ATA (=280 kPa = 60 fsw) i 30 minuter i luft (vilket inte motsvarar förhållanden under vatten).
Mellan 1976 och 1997 genomförde 6 250 personet försöket och endast sex fall (0,096%) visade tecken på syrgasförgiftning (oxtox).

Testet har länge varit omdiskuterat eftersom individens reaktion på höga partialtryck varierar och svårligen kan avgöras genom testet och många andra länder slutande med motsvarande tester under andra halvan av 1900-talet.
1986 föreslogs att testet skulle göras om med ökade tider på olika djup vilket inte gjordes, 2000 föreslog en utredning att även US Navy skulle sluta använda OTT för att testa personal eftersom det inte med god precision kunde avgöra om en person löpte ökad risk för syrgasförgiftning under stridsoperationer, något som dock inte skedde.

Relaterade ord: ATA fsw Oxtox Oxygen Syrgas Syrgasförgiftning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER