Namn: Lösen:

P2


Alt. Protect and preserve - Svenskt Vrakskydd förkortat P2 - Svenskt Vrakskydd eller P2

En ideell förening som verkar för bevarandet av vrak och andra marina lämningar, samt främja ansvarsfull vrakdykning.
P2:s huvudfilosofi är att bärgning av vrak, hela som i delar, generellt inte främjar kulturarvet och att vi som använder vårt kulturarv under vatten och har ett ansvar för att göra det ansvarsfullt.
P2 är generellt emot dykförbud och vill främja ansvarsfull vrakdykning.

P2 har tagit fram riktlinjer för ansvarsfull vrakdykning som kallas "Vrakvett", lobbat och debatterat i frågor som rör vrak (exempelvis svarat på remisser om lagförslag och kulturreservat), samt arrangerar seminarier för att främja informationsspridning och uppmuntra till ansvarsfull vrakdykning.
Exempel på aktiviteter som föreningen gjort är att anordna sammankomsterna "Vrakprat" och "Vrakfoto" där man har seminarier med kompletterande utställningar i pauserna, att man söker samarbete med andra organisationer med intresse kring vrak och vrakdykning, samt att man skriver brev till olika myndigheter och uppvaktar dom i frågor.
Föreningen bedriver viss medlemsaktivitet, men är inte en dykklubb utan framförallt en sammanslutning för att med gemensam röst kunna framföra åsikter relevanta för vrak, vrakdykning, marinarkeologi och andra frågor relevanta för de mänskliga lämningar under vatten som utgör det dränkta kulturarvet.

Namnet:
Ordet P2 var från början ett arbetsnamn och organisationens officella namn är Protect and preserve - Svenskt Vrakskydd, man kallas oftast bara P2 - Svenskt Vrakskydd eller P2.

Historik:
Initiatativet till föreningen togs i maj 2002 efter en omdebatterad bärgning på vraket Hesperus i Ålands hav där en skeppsklocka bärgades.
P2s formella bildade och registrering som ideell förening skedde 2003.
De första åren låg fokus på att skapa en plattform genom att ta fram målsättningar, stadgar, grafisk profil, administrativa rutiner, med mera, samt att debatter emot souvenirbärgning från vrak. Bland annat togs "Vrakvett" fram redan 2002 och man deltog i stora debatter kring bärgning under dykning.
Från 2010-talet ligger fokus på att jobba för positiva mervärden för dykare och aktivit jobba för bra förutsättningar för en positiv vrakdykning, samt jobbar för tydligare lagar och regler och för att motverka restriktioner för vrakdykning. Bland annat har föreningen svarat på lagremisser om skydd för yngre vrak och lobbat för att inkludera flygplan som yngre fornlämning och engagerat sig i frågor kring bildandet av kulturreservat under vatten. Frågor där man också rönt framgång och lyckats påverka lagstiftningen. Man har även inlett en serie seminariet där man vill sprida information och uppmuntra till ansvarsfull vrakdykning.

Vrakvett:
1. Informera dig om dykplatsen
Ta reda på fakta, förutsättningar och lokala bestämmelser
2. Ankra inte i vraket
Använd förtöjningsmetoder som inte skadar vraket
3. Använd lämplig utrustning
Anpassa utrustningen för vrakdykning och rådande förhållanden
4. Dyk varsamt
Tänk på avvägning, simteknik och minimera kontakt med vraket
5. Ta inget från vraket
Låt vrakdetaljerna vara kvar
6. Skräpa inte ner
Lämna inga sopor eller klotter efter dig

Vrakprat
Ofta kallat "vrakseminariet", en tillställning som normalt anordnas på Dykningens Dag (dvs sista lördagen i maj) och som består av föredrag och utställning i pauserna, relevant för personer intresserade i vrak, marinarkeologi och vrakdykning.
Återkommande samarbetspartner för tillställnignen har varit Sjöhistoriska Museet.

Vrakfoto
Ofta kallas "vrakfotoseminariet", en tillställning som normalt anordnas i november och består av föredrag, uv-fototävling och utställning i pauserna, relevant för personer intresserade i uv-foto, foto generellt, dykning och vrakfoto i synnerhet.
Återkommande samarbetspartner för tillställningen har varit MARIS och SSDF uv-fotokommitté.

Externa länkar:
http://www.vrakskydd.nu
http://sv.wikipedia.org/wiki/P2_%E2%80%93_Svenskt_Vrakskydd
http://en.wikipedia.org/wiki/P2_-_Svenskt_Vrakskydd

Relaterade ord: ARSBC California Ships To Reefs HEPCA Vrak Vrakdykning VrakvettP2

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER