Namn: Lösen:

Panamax


Beteckning inom sjöfarten för ett (tank)fartyg på 40.000-80.000 dödviktston med maxdjupgående 11,5 m, maxhöjd över vattnet 57,9 m, maxlängden 385 m och maxbredden 32 m anpassade till passage genom Panamakanalen vars slussar är 306 m långa och 33.5 m breda. ”Max” kommer av ett begrepp som ursprungligen avsåg storlek på fartyg för transport av råolja, medan bulklastfartyg istället använde ”size” – idag används dock ”max” för både tank- och bulklastfartyg.

("Panamax" är även namnet på en återkommande amerikansk militärövning för flottenheter)

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Panamax
http://en.wikipedia.org/wiki/Panamax

Relaterade ord: Aframax B-max C-max Capesize Fartyg Handymax Kanal Malaccamax New Panamax P-max Postpanamax Seawaymax Sjöfart Suezmax Superpostpanamax Supramax Trollhättemax V-max VänermaxPanamax
Lastfartyget Mol Thames slussar som exempel på ett Panamax klassat fartyg. Foto: Biberbaer


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER