Namn: Lösen:

Pannkaksis


Tunna skivor av is som bildas på djupet när varmare ytvatten kommer i kontakt med kallare vatten på djupet som på grund av sin salthalt har lägre fryspunkt än ytvattnet som fryser i kontakt med det kallare djupare vattnet och bildar tunna skivor. De tunna skivorna flyter upp till ytan och kan snabbt täcka stora områden med tjock is.

Pannkaksis är vanligast på västkusten på grund av den högre salthalten i vattnet.

(Notera: engelska "pancake ice" motsvarar tallriksis, och inte det svenska pannkaksis.)

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pannkaksis

Relaterade ord: Haloklin Is Salinitet Tallriksis Termoklin
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER