Namn: Lösen:

Parlina


Alt Sv Mellanlina, Eng Buddy line

En lina som förbinder två dykare med varandra. Syftet är att dykarna lättare skall kunna hålla samman, men medger också signalering vid dålig sikt.
Parlinan fästes normalt runt handleden på dykarna, vänster på den ena, och höger på den andra dykaren.

För och mot
Uppfattningen om nyttan med parlina är mycket skilda. Förespråkarna hävdar att man slipper lägga samma möda på att hålla reda på parkamraten, och det är omöjligt att bli separerade. Motståndarna hävdar att den är i vägen, ökar risken för intrasling, skapar falsk trygghet och är en risk för att den ena dykaren vid ofrivillig uppflytning kan riskera att dra med sig sin parkamrat upp (med risker för dekompressionssjuka, mm).
Olika organisationer har olika syn på om parlina skall användas eller ej.
CMAS utbildar normalt dykare med parlina och förespråkar dess användning i sin Dykpraxis, PADI och NAUI utbildar normalt dykare utan att använda parlina.

Allmänna rekommendationer
Parlinan skall inte fästas så att den inte kan lossas om situationen kräver det, exempelvis om den ena dykaren får ofrivillig uppflytning. Rekommendationen är därför att den är fäst runt handleden med en gummisnodd eller att handen träs genom en stor fast ögla (ej strypsnara) och att man håller i linan hela tiden.
Linan längd bör ej överstiga 3 m för att inte bli ohanterlig, och görs förslagsvis av kjuk poluesterull med dimensionen 3-5 mm.
För att förhindra att linan fastnar i föremål på botten, så bör den vara försedd med en flytkropp som håller upp den vid slack. Som flytkropp används ofta nätflöten.

Åsikter och diskussioner
 • 3 dykare och Parlina?
 • Artikel om parlina i GP skapar debatt
 • Parlina
 • Parlina konstruktion?
 • Parlina, varför är det så få som använder?
 • Parlina eller inte?

  På bilden nedan ses ett vanligt exempel på en parlina försedd med stora fasta öglor, gummisnoddar samt flytkropp.

  Relaterade ord: Dykpar Dykutrustning Ledlina Livlina Mellanlina Pardykning Parkamrat Söklina  Parlina

  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER