Namn: Lösen:

Partialtryck


Partialtryck är det tryck (deltryck) som orsakas av en enskild gas i en bladning (exempelvis luft som innehåller 21% syre och 79% kväve).

Summan av de olika gasernas partialtryck bildar det totala trycket, vilket innebär att för luft vid jordens yta (1 bar) så blir partialtrycket för syre 21% av 1 bar dvs 0,21 bars partialtryck (för kväve blir det på motsvarande sätt 0,79 bar). Summan av partialtrycket blir alltid samma som det totala trycket (exempelvis trycket i gasflaskan).

Partialtryck för kortas på olika sätt, exempelvis "pp" och skrivs ofta för de olika delgaserna som "ppO2" eller "PO2" för syrgas (O2). För luft så gäller alltså enligt ovan PO2 0,21 (bar).

Relaterade ord: Andningsgas Ar Argox Blandgas Daltons lag EAD EAN END Gasblandning H2 He Heliair Heliox Helitrox Helox Hydreliox Hydrox Koldioxid Luft Mix MOD N2 Ne Neox Nitrox O2 Partialtrycksfyllning PHe PN2 PO2 pp ppHe ppN2 ppO2 Safe Air Trimix Triox
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER