Namn: Lösen:

Pelag


Sv. Pelagial, Pelagisk zon

Pelagen är den fria vattenmassan i en stor sjö eller ett havsområde, samt livet i denna vattenmassa.
Pelagisk betyder något som rör den fria vattenmassan, t.ex. pelagisk fisk.

Pelagen delas in i följande nivåer:
- Epipelag: den del av vattenmassan där ljuset räcker för fotosyntes.
- Mesopelag: skiktet under epipelagen, ner till 1.000 m djup.
- Batypelag: skiktet mellan 1.000-4.000 m djup.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pelagen

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Bental Djup Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epilitoral Epipelag Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Hav Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Mesopelagal Oceanografi Skymningszon Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER