Namn: Lösen:

Plimsoll-märke


Sv. Lastmärke. Eng. International Load Line (officiellt), Load Line, (dagligt), Plimsoll Mark (dagligt) alt Plimsoll Line (dagligt). Fr. Ligne Internationale de Charge alt Ligne de Plimsoll.

Allmänt:
En cirkel på 30 cm överkorsad av ett horisontellt streck som finns målad på fartygsidor och markerar hur djupt ett fartyg får sjunka (med maximal last). På de stora sjöarna på gränsen mellan USA och Kanada, så ersätts cirkeln av en romb.
Plimsollmärket kompletteras med bokstäver som talar om vilken certifieringsorganisation som gjort mätningen på fartyget (ex "LR" för Lloyds Register), en horisontell linje ovanför märket som markerar däckslinjen

Kompletterande märkning:
En skala (ofta till höger) som markerar olika nivåer under olika förhållanden kopplat till vattnets salinitet och temperatur (eftersom dessa påverkar vattnets dencitet), eventuellt kompletteras märket även med en skala (ofta till vänster) som visar vilka värden som gäller när fartyget lastar timmer.
Ofta målas även en skala för fartygets aktuella djupgående, kallat åmning, i närheten och fartygsskrovet byter ofta färg ungefär vid plimsollmärket, dock inte nödvändigtvis just i linje med märkets linje.

Skala för lastning av annan last än timmer:
Till höger om Plimsoll-märket så anges ofta en skala för variationer i djupgående kopplat till vattnets densitet beroende av vattentemperatur och salinitet. Skalan kan även förekomma på vänster sida om märket.
F = Fresh: maximalt djupgående i vatten som klassas som sötvattenområden
T = Tropical: maximalt djupgående i vatten som klassas som tropiskt havsvattenområden
S = Summer: maximalt djupgående i vatten som klassas som havsvattenområden på sommaren (varmt vatten)
W = Winter: maximalt djupgående i vatten som klassas som havsvattenområden på vintern (kallt vatten)
WNA = Winter, North Atlantic: maximalt djupgående i vatten som klassas som Nordatlanten på vintern (kallt vatten)

Skala för lastning av timmer:
Till vänster om Plimsoll-märket så anges ofta en skala för variationer i djupgående kopplat till vattnets densitet beroende av vattentemperatur och salinitet som gäller särskilt vid förande av last bestående av timmer.
LTF = Lumber, Tropical Fresh: maximalt djupgående i vatten som klassas som tropiska (varma) sötvattenområden när fartyget lastar timmer
LF = Lumber, Fresh: maximalt djupgående i vatten som klassas som sötvattenområden när fartyget lastar timmer
LT = Lumber, Tropical: maximalt djupgående i vatten som klassas som tropiska vattenområden när fartyget lastar timmer
LS = Lumber, Summer: maximalt djupgående i vatten som klassas som havsvattenområden när fartyget lastar timmer på sommaren (varmt vatten)
LW = Lumber, Winter: maximalt djupgående i vatten som klassas som havsvattenområden när fartyget lastar timmer på vintern (kallt vatten)
LWNA = Lumber, Winter, North Atlantic: maximalt djupgående i vatten som klassas som Nordatlanten när fartyget lastar timmer på vintern (kallt vatten)
TF = Tropical, Fresh: maximalt djupgående i vatten som klassas som tropiskt sötvattenområden

Skala för djupgående:
Plimsoll-märket kompletteras ofta av en skala för att markera djupgående. Angivelse i både fot och meter har förekommit.

Mått:
Måtten på märkningen skall vara enligt följande:
- Cirkeln: 300 mm diameter
- Däckslinjen: 300 mm lång
- Linjen som korsar cirkeln: 450 mm lång
- Tvärstrecken på de kompletterande skalorna: 230 mm lång
- Linjebredd på alla linjer: 25 mm

Historik:
Namnet har märket fått från den brittiska parlamentsledamoten Samuel Plimsoll (1825–1898) som föreslog märket för att man lättare skulle kunna kontrollera att lasten på ett fartyg inte översteg maximalt tillåten vikt, och som infördes för första gången 1875 i Storbritannien genom The Merchant Shipping Act i syfte att öka säkerheten för sjömännen, men det var inte förrän 1894 som det blev fastställt exakt hur det skulle märkas ut på fartyget. Sedan 1906 blev fartyg som besökta brittiska hamnar tvunga att ha märket utsatt, och sedan 1930 års Load Line Convention blev det en internationell överenskommelse, och har befästs i senare konvetioner.

Termodynamik:
Inom termodynamiken används den överkorsade cirkeln för att markera en vald nollpunkt på en värmeskala, och skrivs ofta med den gregiska bokstaven Ө

Övrigt:
På skor avser plimsol-linje gränsen mellan sula och sko, vilket liknar målningen på ett fartyg.
Plimsoll är även ett efternamn i exempelvis Storbritannien och USA.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plimsollm%C3%A4rke
http://en.wikipedia.org/wiki/Plimsoll_line#Load_line
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/55-17/image1213.gif
http://www.fpp.edu/~vsuban/nauk%20o%20ladji%201/The%20Plimsoll%20mark.htmBilden: Nedan ges exempel på nautiskt Plimsoll-märke, kompletterad med skalor för andra vattenförhållanden och för timmerlast, samt däcklinje och skala för djupgående. "L R" anger att det är utfärdat av cerifieringssällskapet Lloyd's Register, och "5M" på åmningen (skalan för djupgående) anger att måtten är i meter och att just det märket motsvarar 5 meter ("51" avser djupet 5,1 m). Fartygsskrovet byter på bildern färg i nivå med Plimsollmärket (vilket inte alltid är fallet).

Relaterade ord: Djup Djupgående Fartyg ÅmningPlimsoll-märke

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER