Namn: Lösen:

PO2


Förkortning för partialtryck (deltryck) för syre (O2), kan även skrivas ppO2

Att andas syrgas med ett PO2 högre än 1.6 (dvs. andas 100% O2 på ett djup större än 6 meter) innebär kraftigt förhöjd risk att drabbas av syrgasförgiftning.

Se partialtryck och syrgas för mer information.

Relaterade ord: Blandgas CONVENTID Djupberusning Hyperoxi Hyperoxisk Hypoxi Hypoxisk O2 Oxygen Partialtryck Partialtrycksfyllning PHe PN2 pp ppHe ppN2 ppO2 Syre Syrgas Syrgasbehandling Syrgasförgiftning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER