Namn: Lösen:

Pöl


Sv. Regnpöl, Vattenpöl, Vattenpuss alt Göl.

Liten, ofta stillastående och smutsig, vattensam­ling som ofta är snabbtorka och uppkommer genom regn eller vid snösmältning, exempelvis på en väg. Ordet används även i vissa trankter för mera permanenta vattensamlingar med både växt och djurliv för vad som annars kan kallas för "göl" eller möjligtvis liten "tjärn".
Ordet "pöl" kan även åsyfta samling av annan vätska, exempelvis blodpöl eller oljepöl.

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Saivo Saltsjö Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Träsk Vattenpuss Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER