Namn: Lösen:

Propellerlod


En typ av manuellt lod, som istället för att mäta hur mycket lina som kan skickas ner innan lodet når botten, så mäter lodet hur många varv en propeller snurrar i vattnet, innan lodet når botten. Värdet på antal vridna varv kan sedan utläsas när lodats tas upp igen, och man kan därigenom utläsa djupet. Denna typ av lod gör att man kan loda under lite högre fart än tidigare eftersom lodlinan inte måste hänga rakt ner. Propellerlodet var den första utvecklingen av det klassiska lodet och uppfanns 1802 av engelsmannen Edward Massey och hans lod hade spiralformade fenor

Relaterade ord: Bottenkartering Ekolod Hydrografi Loda Lodlina Multibeam-ekolod Side Scan Sonar SjömätningPropellerlod
Edward Masseys propellerlod


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER