Namn: Lösen:

Propellervatten


De strömningar som uppstår på grund av en fartygspropellers rotation i vattnet.

Utöver att propellern kan vara farlig för dykare, så kan strömningerna i propellervattnet skapa problem för dykare genom att de rör upp bottensediment samt att de kan vara för starka för att en dykare skall kunna kontrollera sig position i vattnet (varvid en dykare kan dras mot propeller, puttas bort från båten, eller förflyttas i djupled).

Det finns tekniska lösningar för att avleda propeller vattnet nedåt genom ett krök rör som viks ner bakom propellern, varvid vattenströmen kan användas för att trycka ner klart ytvatten till botten vid exempelvis en arkeologisk utgrävning, men strömmen är även så stark att den kan användas för att blåsa bort bottensediment och frilägga tyngre föremål som finns på botten.

Relaterade ord: Bakvatten Farvatten Fiskevatten Kölvatten Marinarkeologi Marvatten Slagvatten Tidvatten Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER