Namn: Lösen:

Provtryckning


En visuell besiktning invändigt och utvändigt samt en tryckbesiktning som ska ske på tryckkärl (dykflaskor) ämnade för dykning vart 5:e år (i sverige). Efter godkänd besiktning stämplas flaskan med ett godkännande, år och månad.

För fast monterade flaskor ( bankflaskor ) gäller 10 års intervall.

Vid en provtryckning fylls flaskan först med vatten och trycksätts därefter till det testtryck som finns angivet på cylindern. Genom vätsketillförseln undviker man att en trasig cylinder ska kunna explodera.

En svensk provtrycknings-stämpel visar idag (2020) provtryckaren id nr. i en cirkel. År/Månad för provtryckningen och under året visas nästkommande provtryckningsår.
Åsikter och diskussioner
 • Fråga om provtryckningsstämpel gäller?
 • provtryckning av buddyflaska 0.4L
 • Provtryckning av flaska
 • Provtryckning av dräktgasflaska
 • Provtryckningsstämplar
 • Provtryckning - Vad gäller?
 • Tvätta flaskor efter provtryckning?
 • Vad gäller för luftbank?

  Relaterade ord: Bankflaska Dekoflaska Dubbelpaket  Provtryckning

  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER