Namn: Lösen:

psu


practical salinity unit

Saltalten i vatten uttrycks i enheten psu (practical salinity unit = "tillämpad salthaltsenhet") eller i promille (tusendelar) eller möjligtvis procent (hundradelar).

Relaterade ord: Brackvatten Bräckt vatten Haloklin Salinitet Salthaltsgradient Saltis Saltlake Saltsjö Saltvatten Saltvattenis
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER