Namn: Lösen:

Pyle-stopp


Eng. Pyle stops

Allmänt:
En dekompressionsprocedur med så kallade djupa stopp utvecklad av marinbiologen Dr Richard L. Pyle för haldanska-dyktabeller som exempelvis NDT, Bühlmann, med flera (som bara bygger på mättnadsprincipen, alltså inte baserad på bubbelteori), dyktabeller/-algorimter baserade på bubbelteori får motsvarande effekt när man genom uppstigningen vill kontrollera storleken på gasbubblorna i kroppen.
Det som åtstadkoms med stoppen är att kroppen hinner vädra ut mer inert gas från snabba vävnader, dock till priset av att långsamma vävnader fortfarande tar upp inert gas och skapar ett totalt sett längre dekompressionsbehov - vinsten är att kroppen mår bättre och risken för komplikationer minskar.

Historik:
Eftersom Pyle uppmärksammade att han var trött efter många dyk, men att det var olika, så började han att föra logg över vilka dyk det var som han blev trött av och vilka han inte blev trött av. Genom sin statistik kunde han utesluta att det hade att göra med om han gjorde ett djupt tekniskt dyk eller om det var lång dyktid. Till slut kom han fram till att det var under de dyk som han samlade in fiskar på stort djup (Pyle är iktyolog, dvs fiskforskare), under uppstigningen gjorde pauser för att låta fiskarna utjämna trycket i simblåsan som han inte blev lika trött. Därav drog han slutsatsen att det var dessa stopp som även hade effekt för honom själv och han gjorde därmed de första modellerna för djupa stopp helt baserad på empiriska erfarenheter - en teori som senare skulle bekräftas av bubbelmodellerna för dekompressionsteori.

Beskrivning:
Dr Richard Pyles första rutinbeskrivning lyder enligt följande:
1 - Ta djupet från vilken uppstigningen påbörjar och det första obligatoriska dekompressionsstoppet och hitta mittpunkten dem emellan. Denna punkt kommer bli ditt första säkerhetsstopp under 2-3 minuter.
2 - Om avståndet mellan första säkerhetsstoppet och det första obligatoriska dekompressionsstoppet är större än 9 m, lägg då till ett nytt säkerhetsstopp mellan det första säkerhetsstoppet och det första obligatoriska dekompressionsstoppet.
3 - Upprepa proceduren tills steg mellan sista säkerhetsstoppet och första obligatoriska dekompressionsstoppet inte är större än 9 m (10 fot).
Notera 1: Senare har modellen uppdaterats så att man istället använder 6 m som minsta steg mellan två stopp.
Notera 2: Pyle-stopp används bara för dyktabeller baserade på mättnadsteori (haldanska modeller), bubbelmodeller som RGBM får dessa effekter genom sin egen teori.

Förenklad form:
En förenklad procedur går ut på att man använder standardtabeller för dekompression, men före första stoppet hela tiden halverar avståndet till första dekompressionsstoppet och stannar en minut på den nivån innan man fortsätter - ända tills man är nära det satta första stoppet, varvid man övergår till etappdjupen enligt tabellen.

Externa länkar:
http://www.bishopmuseum.org/research/treks/palautz97/deepstops.html
http://www.dive-tech.co.uk/resources/deepstops.pdf

Relaterade ord: BSI Dekodykning Dekoflaska Dekompression Dekompressionsdykning Dekompressionsstopp Dyktabell Haldane M-värde Ratio deco
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER