Namn: Lösen:

R type


Recreational type rebreather

Rebreathers som möter kravuppställningen från PADI recreational rebreather courses kallas Type R Rebreathers. Dessa kan vara av grundtypen eSCR, eCCR eller hybrider mellan dessa.

För närvarande är Poseidons Discovery mkVI utsedd till att fylla kraven för R type. Fler tillverkare antas följa upp trenden och erbjuda liknande rebreathertyper.

R type innebär att vissa funktioner måste vara automatiserade tex vid uppstart och funktionskontroll, dykaren kan inte välja att återgå till att andas i loopen efter att ha valt bailout till OC. Dessutom är maskinen begränsad avseende dykdjup och dekompression.

T type är då motsatsen, dvs en rebreather som inte har ovanstående begränsningar i sin funktion och därmed tillåter teknisk dykning.

Relaterade ord: ECCR PADI RB Rebreather SCR T type
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER