Namn: Lösen:

Ramning


En sjömätningsmetod som går ut på att man har hissar ner en ramstock eller pejlram i vattnet under sjömätningsfartyget och genom att köra genom aktuellt område kan säkerställa det minsta djupet genom registrera de kontakter som bommen får inom området.
Även om mätmetoder som side scan sonar och multibeam-ekolod idag har gör större delen av arbetet, så används fortfarande ramning på ställen där djupet är för grunt för olika former av ekolod, exempelvis för att kontrollera djupet efter muddring i en grund kanal.

I sjökort kan det ibland särskilt anges om ett område har ramats, eftersom det visar att man kontrollera minsta djup inom området.

Relaterade ord: Ekolod Hydrografi Muddring Multibeam-ekolod Pejla Side Scan Sonar Sjökort Sjömätning SonarRamning

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER