Namn: Lösen:

Ränna


Sv. Segelränna. Eng. Trench alt Seachannel.

Farled/vattenväg som genom muddring (grävning och/eller sprängning) fördjupats i exempelvis en skärgård.

Vintertid så kan man med hjälp av isbrytare bryta isrännor, som är tillfälliga öppna stråk (fyllda av isflak) där fartyg kan ta sig fram.

Relaterade ord: Farled Farvatten Gatt Inlopp Is Isränna Kanal Muddring Nor Råk Segelled Sjökort Sjöterm Sund Vattenväg
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER