Namn: Lösen:

Redundans


Alt. Sv överflöd, Eng. redundance

Redundans betyder enligt svenska akademin överflöd och används i dyksammanhang för ett system som har dubbletta (överflödiga) lösningar, dvs minst dubbla möjligheter att använda det i alla viktiga avseenden.

Exempel: En vanlig luftflaska försedd med ett förstasteg och dubbla andrasteg, har förvisso redundans avseende andrasteg, men betecknas normalt inte som redundant (totalt sett) eftersom både flaska, kran och förstasteg kan fallera så att den livsuppehållande funktionen att förse dykaren med gas upphör – för att ett öppet system skall bli redundant så krävs som regel att man har dubbla flaskor, dubbla förstasteg och dubbla andrasteg, så att allt kan användas oberoende av varandra.TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER