Namn: Lösen:

Registerton


Sv. Rt (förkortning). Eng. Register Ton

Ett natutiskt rymdmått som användes mellan 1870-talet fram till 1982 då alla nya fartyg skulle mätas enligt ett nytt regelverk, som även kom att gälla alla äldre fartyg från 1994.
Enheten registerton (rt) innebär att 1 rt = 100 engelska kubikfot, vilket motsvarar 2,83 m³ och mäter fartygets interna rymd (volym). Värdet kan sedan delas in i bruttoregisterton (brt) som är hela fartygets inre volym, och nettoregisterton (nrt) som bara avser ett fartygs lastkapacitet och utgörs av intern lastvolym, högsta möjliga antal passagerare, samt en jämförelse mellan mallat djup och kölens överkant.
Exakt vilka mått ett fartyg fick enligt systemet berodde delvis på var beräkningen var gjord (lokala regelverk och praxis), men även om man vid beräkningen tog hänsyn för bulklast (ex säd) som kan fylla ut alla skrymslen och vrår, eller om man räknade på balad last som sitter ihop och inte kan fylla ut alla skrymslen och vrår.

Skrivs exempelvis 975/650 rt, så menas att fartyget har 975 bruttoregisterton (brt) och 650 nettoregisterton (nrt).

För dykare och marinarkeologer kan uppgifter om antal registerton ge en uppfattning om storleken på ett vrak.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Registerton
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonnage

Relaterade ord: brt Bruttoregisterton Deplacement Dödvikt Fartyg Fartygsregister Läst Marinarkeologi Nettoregisterton nrt Nyläst rt Skeppslista Skeppsläst Skeppsmätning Svår läst
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER